Handelshøjskolen i Århus - Aarhus School of Business

Dansk-engelsk CISG-ordbog

Sandro Nielsen - © 2002-2008


Forside | Søgning på opslagsord | Udvidet søgning | Vis alt | Vejledning

Velkommen til CISG-ordbogen

 

Kernen i denne ordbog er den danske og den engelske version af CISG (FN's konvention om aftaler om internationale køb af løsøre), men ordbogen indeholder også ord og vendinger, der generelt er relevante for oversættelse af danske tekster omhandlende CISG. Målgruppen for ordbogen er danske jurister. Ordbogen indeholder danske termer, faste ordforbindelser og fraser, og disse er alle oversat til engelsk. Herudover indeholder artiklerne ofte sproglige og faglige kommentarer. Ordbogen er primært en dansk-engelsk ordbog, men det er også muligt at søge på engelske ord, og således bruge den som en engelsk-dansk ordbog. I øvrigt anbefales Engelsk-dansk juridisk basisordbog (se feltet til højre).

Engelsk-dansk juridisk basisordbog fra Munksgaard indeholder forklaringer på de engelske opslagsord, eksempler på faste vendinger og andre juridiske fraser med oversættelse til dansk.

Danske jurister har i stigende grad behov for at udtrykke sig skriftligt og mundtligt på engelsk, og i den forbindelse er der nogle vigtige ting, man skal være opmærksom på. Læs mere...

Den danske Aftalelov og Købelov foreligger nu i engelsk oversættelse. Se Danish Contracts Act, Danish Sale of Goods Act.

Ordbogen bliver løbende udvidet og ajourført.

Klik på den ønskede funktion i den lyseblå bjælke ovenfor. Hvis det er første gang du bruger ordbogen, kan du med fordel starte med at læse vejledningen.

 

 

 

AU, Erhvervskommunikation

Fuglesangs Allé 4
8210 Århus V

Tlf.
Fax

89 48 66 88
86 15 01 88

Web

www.asb.dk